fbpx

Adatvédelmi Tájékoztató

Etalon Business Kft. – webhely: fittmarketdebrecen.hu

 

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, védelme, ez alapján készült jelen Adatvédelmi tájékoztatónk is. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető a fittmarketdebrecen.hu webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi az Etalon Business Kft. (képviseli: Bálega Egon ügyvezető, adószám: 25804021209 , cg.: 09 09 028355) vagyunk. Székhelyünk: 4262 Nyíracsád, Nyíl utca 19.

Ön a következő módokon léphet velünk kapcsolatba:

postai úton a fenti címen, személyesen üzletünkben: Debrecen, Péterfia u. 18, 4026., emailben az [email protected] címen, telefonon pedig a (+36)20 227 1027) számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud elérni minket.

 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata során
 2. Termék vásárlása esetén

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

 1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, termékeinket és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

 

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a szükséges sütik a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

PHPSESSID

weboldal működése

lejárata: 23 nap

_cfduid

weboldal működése

lejárata: 29 nap

elementor

weboldal működése

folyamatosan megmaradó

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. A statisztikai célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

_ga

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 2 év

_gat

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 1 nap

_gid

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 1 nap

 A marketing célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

_fbp

marketing adatgyűjtés

lejárata: 3 hónap

ads/ga-audiences

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

fr

marketing adatgyűjtés

lejárata: 3 hónap

tr

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

Amennyiben további információra van szüksége kérjük, érdeklődjön cégünknél.

 

 1. Termék vásárlása esetén kezelt adatok

Az Ön által indított termék vásárlása során az Ön önkéntes hozzájárulásán, a mi jogos érdekünkön, valamint a közös üzleti kapcsolatunkon alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

E-mail cím

a belépéshez szükséges

Telefonszám

az Önnel való kapcsolattartás

Telefonszám

az Önnel való kapcsolattartás

Számlázási adatok

a számlázáshoz szükséges

Szállítási adatok

a szállításhoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön rendelésének teljesítésére használjuk, termékeinkkel kapcsolatban.

Az Ön adatait a jelenleg érvényben lévő pénzügyi és számviteli szabályozások alapján 8 évig őrizzük meg.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 1. Termék vásárlása esetén kezelt fizetési adatok

Az Ön által indított termék vásárlása során az Ön önkéntes hozzájárulásán, a mi jogos érdekünkön, valamint a közös üzleti kapcsolatunkon alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Bankkártya adatok

Fizetés teljesítése

Bankkártya tulajdonos adatai

az Ön azonosítása

Ezeket az adatokat az Ön rendelésének teljesítésére használjuk, termékeinkkel kapcsolatban.

 

Az Ön adatait a jelenleg érvényben lévő pénzügyi és számviteli szabályozások alapján 8 évig őrizzük meg.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert. Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert. Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az [email protected] email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: [email protected]

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

 

Kelt: 2020. április 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet — Az Etalon Business Kft. által igénybevett adatfeldolgozók listája, és az általuk végzett adatfeldolgozás leírása

Kiszállítások teljesítése

DPD Hungária Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Cégjegyzékszám: 01 09 888141

Adószám: 13034283241

 

Könyvelő – pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

Debtor Audit Kft. 

4025 Debrecen, Hatvan utca 58.

Cégjegyzékszám: 09-09-015806

Adószám: 14506554209

 

Könyvvizsgáló – pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

GÁMA AUDIT Kft.

4028 Debrecen, Bekecs utca 16.

Cégjegyzékszám: 09 09 006157

Adószám: 11621854209

 

Szerverhoszting

Név: RotiSoft.hu

E-mail cím: tamas(kukac)rotisoft.hu

Telefonszám:+36 30 387 39 69

Nyilvántartási szám: 51044857

Nyílvántartásba vevő: Budapest Kereskedelmi és Iparkamara

Adószám: 67982839-1-41

 

SalesAutopilot/Marketingszoftverek – megrendelések teljesítés kezelése

Sales Autopilot Kft.

1024 Budapest, Margit körút 31-35.

Cégjegyzékszám: 01 09 286773

Adószám: 25743500241

Billingo – megrendelések számlázása

Octonull Kft.

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Cégjegyzékszám: 01 09 198177

Adószám: 25073364241